Etik

Mutlu 70 yılı aşkın hayatında sahip olduğu değerler ile ülkemizde kaliteli, güvenilir, saygın ve örnek bir kuruluş olmuştur.

2013 yılından beri pay sahibimiz olan Metair bünyesinde, bir çok farklı kültür ve bileşen bir arada bulunmakta ve farklı ürün grupları ile bir çok müşteri kitlesine hitap etmektedir. Bu kapsamda iş yapış şekillerinde yerel farklılıklar olsa da etik değerler olarak örnek kuruluşlardan biridir ve bu değerler birbiri ile eştir. 

Bu nedenle şirketimiz de, evrensel benimsenmiş davranış kuralları ve Metair beklentilerine uygun olarak, iş yapış şekillerinde en yüksek etik değerleri benimser ve dürüstçe tüm yasal düzenlemelere uygun olarak hareket eder.

Ben ve tüm mesai arkadaşlarım Mutlu Davranış Kurallarını özümser ve bu kuralların herkes için rol modelleri olurlar. Tüm iş ve eylemlerinde bu kurallara uygun olarak adil ve dürüstçe hareket ederler. Bu kuralları anlamak ve sahiplenmek şirketimizin ve işletmemizin sürdürülebilir olmasına ve mottomuzda da yer alan hayata değer katma söylemini gerçekleştirmeye yardımcı olacaktır.

Mutlu Davranış Kurallarına şirketimiz web sitesinden veya HUB kitapçıklarından ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla,

Göksel Paker, CEO